Sihirli Bahçe Montessori Okulu Biyoloji Sınıfına Yeni Eklenen Araçlar

Ağustos 19, 2011

Biyoloji,tüm canlıların birbirleriyle ve  çevre ile etkileşimlerini, bu etkileşimlerin sebep ve sonuçlarını araştıran, açıklayan bir bilim dalıdır. Biyoloji doğadaki tüm canlıların doğumlarından ölümlerine kadar sağlıklı yaşamaları adına önem kazanır. Çevreyi koruma ve sağlıklı yaşam konusunda tüm toplumları bilinçlendirmede ayrı bir önem taşır. Biyoloji eğitimi, öğrencilere kendilerini tanımayı, analitik düşünmeyi, olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurabilmeyi, yaşadıklarını yorumlayabilmeyi ve çevrelerindeki olayları gözlemlemeyi öğretir.

Montessori de çocukların canlı ve cansız çevreyle ilgili doğru bilgilendirilmelerine önem vermiş ve  biyoloji konusunu en küçük yaşların dahi eğitim içeriğine koymuştur. Biz de sınıfımıza konuyla ilgili yeni yap-bozlar aldık. Çocukların, hep masal kahramanlarını görmelerinin onlara bilişsel bir yararı olmadığı kesinleştiğine göre sınıfta, daha bilinçli araçların bulunması  bilişsel gelişimde olumlu etki yapacaktır.

 

 

 

Göz Yap-bozu

 

 

 

Resimlerde de görüldüğü gibi yap-bozlar gözün, burnun, kulağın ve dilin bölümleri hakkında görsel bilgi vermektedir. Bu araçların çalışılması esnasında sınıf öğretmeni söz konusu organların bölümleri ve bu bölümlerin işlevlerini de anlatır.

 

 

 

 

Burun Yap-bozu

 

 

 

 

 

 

Kulak Yap-bozu

 

 

 

 

 

 

 

Dil Yap-bozu

 

Sihirli Bahçe Montessori Okulu Sınıflarına Eğitici, Yeni Yap-Bozlar Ekliyor…

Ağustos 17, 2011

 

Sihirli Bahçe Montessori Okulu Sınıflarına Eğitici, Yeni  Yap-Bozlar Ekliyor…

Bilindiği gibi yap-boz, yapılma aşamasında karışık, anlamsız ve birbirinden bağımsız gibi duran parçaların bir araya getirilip, anlamlı bir  bütünün oluşturması şeklinde tanımlanır. Bu bütünlüğü oluşturma işlemi zihinsel beceri gerektiren bir iştir. Yap-boz bu yönüyle çocukların zihinsel gelişimine, parça bütün algısını ve sorun çözme becerilerini geliştirerek katkıda bulunur.

 

 

 

 

 

 

Ayrıca yap-bozla uğraşırken çocuğun el kasları çalışır. Tekrarlanan egzersizler, kasları kuvvetli hale getirir ve elin gelişmesine katkıda bulunur.

Yap-bozu tamamlamak başladığı işi sonuçlandırabilmek çocuğa başarı hissini yaşatır ve mutlu eder. Başarı hissi özgüveni geliştirir ve zamanla sağlamlaştırır.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İki Katlı Meyve Yap-Bozu

Resimlerini gördüğünüz yap-boz iki kattan oluşuyor, birinci kat meyvenin bütününü oluştururken ikinci katta meyve bölünmüş olarak yer alıyor. Bu iki katmanın parça boyutları farklı olduğundan katlar kendi içinde kümeleniyor ve çocuğa çalışma kolaylığı sağlıyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

Besin Gurupları Yap-Bozu

Resimlerini gördüğünüz yap-boz; besinleri enerji verenler, yapıcı ve onarıcılar ve düzenleyiciler olarak üç guruba ayırıyor. Ayrıca bu basamakları alt başlıklara da ayırarak hangi yiyeceklerin hangi alana dahil olduğunu ve içeriklerini de gösteriyor.